Certifikační audit systému managementu hospodaření s energií Olomouckého kraje dle normy ISO 50001

02. 06. 2020

Certifikační audit systému managementu hospodaření s energií Olomouckého kraje dle normy ISO 50001


Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu nebylo možné uskutečnit předání certifikátu vedení Olomouckého kraje dříve, ale až 1.6.2020.

Bližší informace o předání a fotodokumentace je zde:

https://www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html.