INFORMACE OHLEDNĚ NÁVŠTĚV

22. 10. 2021
Prosíme Vás o zvážení nezbytnosti návštěv našich uživatelů, a to z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v celém Olomouckém kraji.

Žádáme Vás o striktní dodržování všech nastavených opatření, hlavně o dodržování povinnosti mít po celou dobu návštěvy nasazen RESPIRÁTOR.

Před každou návštěvou Domova shlédněte naše webové stránky,kde zveřejňujeme aktuální informace.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost a spolupráci při dodržování opatření.