PODĚKOVÁNÍ VŠEM DÁRCŮM.

22. 12. 2021
Poděkování dárcům - jednotlivcům i společnostem za věcný nebo finanční dar, který domovu poskytli.
Vaší podpory si upřímně vážíme.
A uvědomujeme si, že se mezi vámi najdou lidé, kteří rádi a nezištně pomohou.
Děkujeme.