POZOR! OD 11.1.2021 - ZRUŠENÍ VYJÍMKY PRO OPATROVNÍKY, REZERVAČNÍ SYSTÉM PROBÍHÁ STEJNÝM ZPŮSOBEM

08. 01. 2021

Zájemci o návštěvu předem telefonicky kontaktují sociální pracovnice na čísle 583 480 055 ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod. a domluví si termín a čas návštěvy.
Pravidla pro návštěvy viz příloha.

 

Od 11.1.2021, kdy nabývá účinnost nového krizového opatření vlády ČR usnesením č. 14/2021 Sb., se upravuje realizace návštěv ve službách domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory a odlehčovací služby v pobytové formě, a to takto:

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit za těchto podmínek:

·osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom pří návštěvě originální písemný doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem (SMS není doklad),

·osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a nejsou již infekční a doloží o tom při návštěvě písemný doklad vystavený praktickým lékařem nebo KHS.

VYJÍMKU K PŘIPUŠTĚNÍ NÁVŠTĚVY (ke klientovi s omezenou svéprávností), KDY MOHL  OPATROVNÍK USTANOVENÝ SOUDEM NAVŠTÍVIT SVÉHO BLÍZKÉHO BEZ TESTU JIŽ NELZE USKUTEČNIT.

POC test na přítomnost antigenu, případně RT – PCR vyšetření, je možné podstoupit na odběrových místech nebo při plošném testování ČR od 18. 12. 2020.  Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost toto testování zajistit svými zaměstnanci, proto přikládáme informaci o nejbližších odběrových místech.

Návštěvy si mohou antigenní test bezplatně zajistit např.:

·na https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-kraji

·u praktické lékařky MUDr. Evy Kaňové ve Štítech (rezervace na tel. č. 583 440 114)

· na Charitě Zábřeh  - testování probíhá v Katolickém domě, je potřeba provést rezervaci na webových stránkách - https://zabreh.charita.cz/anti-covid/