PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ OD 11.1.2021

08. 01. 2021

 

  • Návštěvy mohou být uskutečněny v maximálním počtu 2 osob v jeden čas: pondělí až pátek od 10 – 11 hodin a od 13-16 hodin, sobota až neděle od 13 – 16 hodin, délka trvání návštěvy je 30 minut.
  • Po dobu pobytu v domově budou návštěvy používat vlastní nový respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu/s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest – nos, ústa, který brání šíření kapének/, domov neposkytuje respirátory pro návštěvy.
  • Před dezinfekcí rukou proběhne evidence návštěvy, doložení potřebných dokladů a podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti v záznamové knize.
  • Návštěvu lze uskutečnit pouze v přízemí domova.
  • Pokud nebude mít návštěva vlastní nový respirátor, nebo nedoloží potřebný dokument, nebude možné návštěvu uskutečnit.
  • Návštěvy u COVID pozitivních klientů a klientů v izolaci nebudou možné.

Předem děkujeme za dodržování veškerých pravidel, i když si uvědomujeme, že uvedená opatření mohou být pro vás značně omezující.

Ing. Michal Pospíšil
ředitel Domova Štíty – Jedlí, p. o.