REALIZACE NÁVŠTĚV OD 29.3.2021 po dobu nouzového stavu

29. 03. 2021

Zájemci o návštěvu předem telefonicky kontaktují sociální pracovnice na čísle 583 480 055 ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod. a domluví si termín a čas návštěvy.

Režimová opatření poskytovatele

·Návštěvy mohou být uskutečněny v maximálním počtu 2 osob v jeden čas: pondělí až pátek od 10–11 hodin a od 13-16 hodin, sobota až neděle od 13 – 16 hodin, délka trvání návštěvy je 30 minut.

·Po dobu pobytu v domově nebo ve venkovních prostorách budou návštěvy používat vlastní nový respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu/s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest – nos, ústa, který brání šíření kapének/, domov neposkytuje respirátory pro návštěvy.

·Před dezinfekcí rukou proběhne evidence návštěvy, doložení potřebných dokladů a podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti v záznamové knize.

·Návštěvu lze uskutečnit v přízemí domova nebo ve venkovním areálu domova.

·Pokud nebude mít návštěva vlastní nový respirátor, nebo nedoloží potřebný dokument, nebude možné návštěvu uskutečnit.

·Návštěvy u COVID pozitivních klientů a klientů v izolaci nebudou možné. 

·Předem děkujeme za dodržování veškerých pravidel, i když si uvědomujeme, že uvedená opatření mohou být pro vás značně omezující.

Dle závazně platných krizových opatření jsou:
NÁVŠTĚVY  umožněny za  těchto podmínek a při dodržování  uvedených režimových opatřeních poskytovatele:


- osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom pří návštěvě originální písemný doklad vystavený zdravotnickým zařízením, laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem (SMS není doklad),


- osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a nejsou již infekční a doloží o tom při návštěvě písemný doklad vystavený praktickým lékařem nebo KHS (90 dnů se počítá od prvního pozitivního výsledku RT – PCR testu),

- NOVĚ – je umožněna návštěva také osobám, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19.

POC test na přítomnost antigenu je možné podstoupit bezplatně na odběrových místech nejvýše co 3 dny.

Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost toto testování zajistit svými zaměstnanci, proto přikládáme informaci o nejbližších testovacích místech:

Návštěvy si mohou antigenní test bezplatně zajistit např.:
·na
https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-kraji
·u praktické lékařky MUDr. Evy Kaňové ve Štítech (rezervace na tel. č. 583 440 114)
· na Charitě Zábřeh  - testování probíhá v Katolickém domě, je potřeba provést rezervaci na webových stránkách -
https://zabreh.charita.cz/anti-covid/