REALIZACE VYCHÁZEK OD 20.3.2021

19. 03. 2021
VYCHÁZKY UŽIVATELŮ MIMO OBJEKT NEBO AREÁL ZAŘÍZENÍ , VE KTERÉM JE POSKYTOVÁNA SOCIÁLNÍ SLUŽBA JE MOŽNÁ ZA PODMÍNKY:
- uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do karantény a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny. Karanténa bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.
Výše uvedený postup se neuplatní u uživatelů, kteří mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19.
- uživatel sociálních služeb používá v průběhu  vycházky respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) např. FFP2, KN95, zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének.