ZMĚNY V REALIZACI NÁVŠTĚV PLATNÉ OD 22.11.2021

22. 11. 2021
Od 22.11.2021 platí v Domově se zvláštním režimem v Jedlí níže uvedené podmínky pro realizaci návštěv:
 
  • návštěvy jsou možné po celý týden (PO – NE) v době od 9.30 až do 18.30 hodin VČETNĚ svátků
 
  • návštěvy uživatelů jsou možné ve všech prostorách Domova, i na pokojích, příp. na zahradě (prosím zvažte jaké je v Jedlí počasí a tomu přizpůsobte pobyt venku)
 
  • k jednomu uživateli ve stejný čas prosím maximálně 2 osoby
 
  • každá návštěva musí po celou dobu pobytu v prostorách Domova mít na obličeji svůj vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu 
 
  • osoba navštěvující uživatele zazvoní na Pracovnu personálu příslušného oddělení - žluté nebo zelené či oranžové patro a posečká až přijde pracovník domova a zkontroluje, zda návštěva splňuje níže uvedené podmínky pro umožnění návštěvy a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19:
 
  • osoba (VČETNĚ DĚTÍ) navštěvující uživatele musí buď doložit negativní výsledek RAT testu na přítomnost antigenu viru SAR CoV-2 nebo RT-PCR testu PROVEDENÉ ZDRAVOTNÍKEM NEBO ODBĚROVÝM MÍSTEM, ne samotestest!
 
  • doba platnosti od absolvování PCR testu je 72 hodin
  • doba platnosti od absolvování RAT (antigenního) testu je 24 hodin
   
  • podmínka negativního výsledku testu se nevztahuje na osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 (uznává se i očkování v jiném členském státě EU) a doloží certifikát o tom, že tato osoba byla kompletně naočkována proti onemocnění COVID-19, a to před více než 14 dny
 
  • podmínka negativního výsledku testu se nevztahuje ani na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace Vás prosíme o zvážení nezbytnosti návštěv našich uživatelů. Také Vás žádáme o striktní dodržování všech nastavených opatření, hlavně o dodržování povinnosti mít po celou dobu návštěvy nasazen RESPIRÁTOR.
Před každou návštěvou Domova shlédněte naše webové stránky, kde zveřejňujeme aktuální informace.
 
Děkujeme za Vaši ohleduplnost a spolupráci při dodržování opatření.

 
 
 
 

Dokumenty ke stažení