Sázení letniček a balkonovek.

05. 05. 2020
Ideální počasí na sázení letniček a balkónovek.
Uživatelé se u nás podílí v rámci svých schopností a zájmu na úpravě a výzdobě Domova.