Realizace nástupu nových uživatelů a návratu stávajících uživatelů z hospitalizace či propustky

14. 09. 2020
Realizace nástupu nových uživatelů a návratu stávajících uživatelů z hospitalizace či propustky
  •  u nově příchozích uživatelů požadujeme negativní PCR test na COVID-19 ne starší než 3 dny
  • u stávajících uživatelů vracejících se z hospitalizace nebo z propustky mimo Domov trvající déle jak 24 hodin bude ihned po návratu proveden Rapid test na COVID-19, po 5 dnech od návratu bude proveden druhý test a po dobu 10 dnů od návratu se bude sledovat uživatelův aktuální zdravotní stav a bude mu pravidelně měřena tělesná teplota.
Ve Štítech, dne 14.9.2020  

Ing. Michal Pospíšil
ředitel Domova Štíty – Jedlí, p.o.