Realizace návštěv od 11.1.2021 - zrušení výjimky pro opatrovníky

08. 01. 2021
Dle krizového opatření vlády č. 14/2021 Sb. je návštěva v domově pro seniory možná
- pouze pro blízké uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění
- ostatní návštěvy musí doložit negativní výsledek POC testu na přítomnost antigenu viru SAR CoV-2 nebo RT-PCR testu, který nebude starší více než 48 hod., nebo potvrzení, že v době 90 dnů před návštěvou prodělaly onemocnění COVID-19
Neplatí již tedy výjimka pro umožnění návštěv pro opatrovníky uživatelů s omezenou svéprávností nebo pro blízké uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace.
 
Ostatní podmínky návštěv jsou stejné, jako dle předchozího ustanovení platného od 7.12.2020, tedy:
- je povolena návštěva max. 2 osob na uživatele
- každá návštěva si musí při příchodu vydezinfikovat ruce a podepsat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
- každá návštěva musí po celou dobu pobytu v Domově mít na obličeji svůj vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
- návštěvní hodiny jsou vymezeny v době:
PO – PÁ                9:30 – 10:30 a 13:00 – 15:00
SO – NE                13:00 – 16:00
- doba návštěvy jednoho uživatele je max. 30 minut
- čas návštěvy je potřeba si předem rezervovat na tel. č.  583 455 660 (volat můžete v pracovní dny od 7:00 do 15:00), kde Vám poskytneme i případné další informace
- návštěvy budou probíhat ve vestibulu Domova