Realizace návštěv od 14.9.2020

14. 09. 2020
Realizace návštěv od 14.9.2020
 
Návštěvy jsou zatím v našem Domově stále povoleny, ovšem vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci důrazně apelujeme na všechny návštěvníky, aby nutnost své návštěvy v Domově zvážili.
Pokud se necítíte zcela zdrávi či si nejste jisti, zda jste se nesetkali s osobou nakaženou nemocí Covid-19 či jiným infekčním onemocněním, tak doporučujeme návštěvu odložit. Je stále možnost využít zprostředkování kontaktu s našimi uživateli na dálku přes aplikaci Messenger.
 
Pokud se přece jen rozhodnete návštěvu uskutečnit, důrazně upozorňujeme, že je potřeba stále dodržovat nařízená opatření:
  • při příchodu se ohlásit u vchodu Domova – zazvonit na pracovníka Domova a vyčkat na jeho příchod (i v případě, že je odemčeno)
  • zapsat se do Knihy návštěv
  • při vstupu do Domova si vydesinfikovat ruce a nechat si změřit teplotu, v případě teploty vyšší jak 37,5 stupňů nebude moci být návštěva realizována
  • podepsat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • mít PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY ROUŠKU zakrývající ústa i nos
  • návštěvy realizovat v maximálním počtu 2 osob na jednoho uživatele
  • dodržovat rozestupy 2 metry od ostatních uživatelů
  • návštěvy uskutečňovat pokud možno ve venkovních prostorách na zahradě
  • dodržovat návštěvní hodiny 9:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.
Výše uvedenými opatřeními chráníme především Vaše blízké, kteří patří do rizikové skupiny ohrožených osob.
Děkujeme
 
Ve Štítech, dne 14.9.2020

Ing. Michal Pospíšil, v.r.
ředitel