Realizace návštěv od 22.11.2021

22. 11. 2021
Od 22.11.2021 platí v Domově pro seniory Štíty níže uvedené podmínky pro realizaci návštěv.
Za jedním uživatelem mohou přijít ve stejný čas max. 2 osoby, neuznávají se výsledky testu provedené samotestováním, ostatní podmínky zůstávají stejné.
 • k jednomu uživateli ve stejným čas mohou přijít max. 2 osoby
 • návštěvy uživatelů jsou možné ve všech prostorách Domova, i na pokojích, příp. na zahradě
 • příchod návštěv je možný po celý týden (PO – NE) v době mezi 9–11 hod. a 13–16 hod.
 • každá návštěva musí po celou dobu pobytu v prostorách Domova mít na obličeji RESPIRÁTOR třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (u dětí ve věku od 2 do 15 let stačí rouška, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest)
 • osoba navštěvující uživatele zazvoní na Pracovnu personálu a zdravotnický pracovník zkontroluje, zda návštěva splňuje níže uvedené podmínky pro umožnění návštěvy a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19:
  • osoba navštěvující uživatele musí buď doložit negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SAR CoV-2 nebo RT-PCR testu, test musí být proveden zdravotníkem nebo odběrovým místem:
   • lhůta od absolvování PCR testu je 72 hodin
   • lhůta od absolvování antigenního testu je 24 hodin
   • neuznávají se výsledky testu provedené samotestováním (ani testy ve školách)
  • podmínka negativního výsledku testu se nevztahuje na osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikát o tom, že tato osoba byla kompletně naočkována proti onemocnění COVID-19, a to před více než 14 dny
                         
 • podmínka negativního výsledku testu se nevztahuje ani na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 • v případě návštěvy uživatele v  terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění, pokud návštěva nesplňuje výše uvedené podmínky, se postupuje individuálně
 
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace Vás prosíme o zvážení nezbytnosti návštěv našich uživatelů. Také Vás žádáme o striktní dodržování všech nastavených opatření, hlavně o dodržování povinnosti mít po celou dobu návštěvy nasazen RESPIRÁTOR.
Před každou návštěvou Domova shlédněte naše webové stránky, kde zveřejňujeme aktuální informace.
 
Děkujeme za Vaši ohleduplnost a spolupráci při dodržování opatření.