Testování antigenními testy

10. 11. 2020
TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY
Od 10.11.2020 je v našem Domově prováděno preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů - výtěrem z nosohltanu. Testování se provádí 1x za 5 dnů.
Testování provádí zdravotnický pracovník.
 
Testujeme na základě vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. listopadu 2020 č.j. MZDR 47828/2020-3 a 3. listopadu 2020 č.j. MZDR 47828/2020-4, viz odkazy:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf
a
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020-a-9.-11.-2020.pdf
 
TESTOVÁNI BUDOU ZAMĚSTNANCI V PŘÍMÉM KONTAKTU S UŽIVATELI A TAKÉ UŽIVATELÉ.  OSOBY, KTERÉ NEBUDOU TESTOVÁNY, JSOU VYPSÁNY V MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ.
 
Mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem skončení nouzového stavu.