Změna výše úhrad od 1.2.2023

23. 01. 2023
Na základě novelizace úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. a dle usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/72/29/2023 ze dne 16.1.2023 dochází od 1.2.2023 ke zvýšení úhrad za ubytování a stravu.
 
 
  strava/den ubytování/den celkem/den celkem/měsíc
dvoulůžkový pokoj 235 Kč 250 Kč 485 Kč 14.550 Kč
třílůžkový pokoj 235 Kč 240 Kč 475Kč 14.250 Kč
 

Stále platí ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy klientům musí po zaplacení úhrady za ubytování a za stravu za kalendářní měsíc zůstat minimálně 15 % z jejich měsíčního příjmu. Pokud by jim po zaplacení uvedených úhrad nezůstala částka ve výši alespoň 15 % z měsíčního příjmu, částky úhrad se sníží.
 

Dokumenty ke stažení

top