Změna výše úhrad od 1.4.2022

20. 03. 2022
Na základě novelizace úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. a v souvislosti s rostoucími cenami energií a potravin dochází od 1.4.2022 ke zvýšení úhrad za ubytování a stravu.
 
 
  strava/den ubytování/den celkem/den celkem/měsíc
dvoulůžkový pokoj 205 Kč 210 Kč 415 Kč 12.450 Kč
třílůžkový pokoj 205 Kč 205 Kč 410 Kč 12.300 Kč
 
 
Stále platí ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy klientům pobytové sociální služby musí po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc zůstat minimálně 15 % z jejich měsíčního příjmu. Pokud by jim po zaplacení uvedených úhrad nezůstala částka ve výši alespoň 15 % z měsíčního příjmu, částky úhrad se sníží.
 
 
 
Ing. Michal Pospíšil
ředitel