Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace představuje koncept kvalitní pobytové sociální služby pro seniory. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Zřizovatelem naší organizace je Olomoucký kraj

Domov Štíty – služba pro seniory a Domov Jedlí – domov se zvláštním režimem.

Své služby poskytujeme zejména občanům, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, případně jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb.

Nabízíme ubytování převážně ve dvoulůžkových pokojích s ošetřovatelskými službami, zdravotním dohledem, stravováním a kulturním vyžitím. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Prostřednictvím pobytové služby se snažíme seniorům zajistit bezpečné a příjemné prostředí, které bude disponovat odbornou péčí a co nejvíce se podobat jejich přirozenému prostředí, v němž z důvodu snížené soběstačnosti, pro vysoký věk, ze sociálních důvodů či kvůli změnám ve svém zdravotním stavu nemohou nadále zůstat.

Služby domova respektují individuální charakter klientů a podporují jejich důstojnost a sociální začleňování.

Domov pro seniory Štíty

Domov se zvláštním režimem Jedlí

Naši partneři:

top