Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím uživatelům ubytování v domově co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.
01
Pověřené sociální pracovnice vám poskytnou základní informace.
Podrobnosti najdete u dané služby.
02
Pro přijetí žadatele je nutné vyplnit žádost. Součástí žádosti je i:
  • Vyjádření lékaře
  • Kopie rozhodnutí soudu o omezení ve svéprávnosti k právním úkonům a usnesení o určení opatrovníka (u žadatele omezeného ve svéprávnosti k právním úkonům)
  • Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel, dokládá se plná moc, která musí být podepsána žadatelem
Poté žádost s potřebnými přílohami odešlete na adresu Domova nebo ji zaneste osobně sociální pracovnici.
03
V případě volné kapacity Vás zkontaktuje sociální pracovnice a dohodne s Vámi podmínky přijetí. Sociální pracovnice si s Vámi domluví schůzku, a  budete-li souhlasit, navštíví Vás v aktuálním místě Vašeho pobytu (max. 90 km od organizace).  
top