Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Oficiální název

Domov Štíty - Jedlí, p.o.

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Olomoucký kraj

 

Základní účel zřízení: X

Hlavní činnost: X

Organizační struktura

Seznam organizačních složek

X

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Na Pilníku 222
789 91  Štíty


Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Na Pilníku 222
789 91  Štíty


Úřední hodiny

Pondělí

X

X

Úterý

X

X

Středa

X

X

Čtvrtek

X

X

Pátek

X

X


Telefonní čísla
+420 583 455 660 (DS Štíty)
+420 583 480 055 (DZR Jedlí)


Adresa podatelny
Na Pilníku 222
789 91  Štíty

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk


Datová schránka
h5ikh5i

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

IČO

750 04 003

DIČ

CZ 750 04 003

Dokumenty

Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: X

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): X

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Na Pilníku 222, 789 91  Štíty

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: (jméno zaměstnance)

 

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí (jméno zaměstnance), v případě (jméno zaměstnance) nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací (jméno zaměstnance), tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:


Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.


Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy

  • Vzor licenčních smluv

  • Výhradní licence
    V současné době
    Domov Štíty - Jedlí, p.o. neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 sb.

  • V roce 2024 nebyly žádné informace požadovány.

top