Důstojný a aktivní podzim života

Podpora, úcta, lidskost

Domov Štíty je celodenní pobytová sociální služba příspěvkové organizace Domov Štíty - Jedlí, p.o. a nachází se v blízkosti měst Zábřeh na Moravě a Šumperk na samém okraji Olomouckého kraje.
Jsme malý rodinný Domov, který zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život s podporou sociálního začleňování dle individuálních potřeb našich uživatelů. Posláním našeho Domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich vztahů s rodinou i dalšími blízkými osobami.
 

Cílová skupina

Mladší senioři (60 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let).
 

Kapacita

Kapacitně je služba omezena počtem 53 osob.
top