Společně přes překážky.

Podpora, úcta, lidskost.

Známe všechny naše klienty detailně. Jsme schopni navodit pocit známého prostředí i situací, a klienta, který nemůže žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a je závislý na pomoci jiné fyzické osoby, umíme v jeho nelehké životní situaci vést bezpečně, s klidem a pochopením.

Cílová skupina

Klienti, kteří jsou starší 50 let a jsou postiženi Alzheimerovou chorobou. Nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.

Kapacita

Jsme služba s kapacitou 45 osob, což nám umožňuje znát všechny naše klienty detailně.
top