Vzdělávejte se pro růst!

19. 02. 2015
V období od 19.2.2015 do 31.10.2015 bylo u Domova důchodců Štíty v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM.
Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
top