Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do Domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který Vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.
01

V Domově Štíty - Jedlí, p.o., jsou jednáním se zájemci o sociální službu pověřeny sociální pracovnice, které Vám poskytnou základní informace.

Můžete je kontaktovat:

  • telefonicky, telefonní čísla uvedena v rubrice Kontakt (v pracovní dny od 7:00 hod. do 16:00 hod.)
  • osobně, osobní schůzku je vhodné předem telefonicky domluvit
  • písemně poštou či elektronickou poštou 
barbora.sedlackova@domovstityjedli.cz

martina.duskova@domovstityjedli.cz
02

Pro přijetí žadatele je nutné vyplnit žádost.

Součástí žádosti o přijetí do Domova pro seniory Štíty je:

  • Vyjádření lékaře
  • Dále je nutné u žadatele omezeného ve svéprávnosti doložit kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka
  • Pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel, dokládá se plná moc, která musí být podepsána žadatelem.

To vše vyplněné doručte k rukám sociální pracovnice do Domova pro seniory Štíty (osobně nebo poštou).

03

Žádost zasílejte na adresu:
 
Domov Štíty - Jedlí, p.o.
sociální pracovnice
Na Pilníku 222
789 91 Štíty

nebo předejte osobně na uvedené adrese
04

Po přijetí žádosti do našeho zařízení Vás zkontaktuje sociální pracovnice a domluví s Vámi schůzku v místě aktuálního pobytu. Při schůzce (sociální šetření) si sociální pracovnice zařízení budou doplňovat další potřebné informace, projednají s Vámi Vaše přání, potřeby a očekávání a zároveň od nich získáte informace o způsobu poskytování sociální služby. Toto sociální šetření slouží k posouzení celkové sociální potřebnosti žadatele k poskytnutí sociální služby.

05
Po posouzení žádosti vedoucím zdravotně – ošetřovatelského úseku, sociálním šetřením a pracovní skupinou budete vyrozuměni písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů:
  • o zařazení Vaší žádosti do pořadníku čekatelů v případě naplněné kapacity
  • o odmítnutí uzavřít s Vámi smlouvu o poskytování sociální služby s uvedením konkrétního zákonného důvodu

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí služby
Plná moc
Vyjádření ošetřujícího lékaře
Protokol o zrušení žádosti

Kontaktní osoby

Vedoucí sociálně aktivizačního úseku
Mgr. Barbora Sedláčková

Naše organizace nabízí i další službu:

top