Abychom našim budoucím uživatelům  ubytování v domově co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.
01
V Domově Štíty - Jedlí, příspěvková organizace, jsou jednáním se zájemci o sociální službu pověřeni sociální pracovnice, které Vám poskytnou základní informace.

Můžete je kontaktovat:
  • telefonicky, telefonní čísla uvedena v rubrice kontakty, (v pracovní dny od 7.00 hod. do 15.00 hod.)
  • osobně, osobní schůzku je vhodné předem telefonicky domluvit
  • písemně poštou či elektronickou poštou:                                    renata.penickova@domovstityjedli.cz, petra.komarkova@domovstyjedli.cz
02
Žádost tvoří 3 formuláře, které je vhodné doručit současně:
  • žádost o poskytnutí sociální služby,
  • dotazník k bodovému hodnocení žádosti,
  • vyjádření ošetřujícího lékaře.

Další přílohou nezbytnou k posouzení je potvrzení odborného lékaře např. psychiatra nebo neurologa.
Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou.
03
Žádost o poskytnutí sociální služby je možné doručit osobně do kanceláře sociálních pracovnic v pracovní dny v době od 7 do 15 hod. nebo zaslat poštou na adresu:

 Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace
 Jedlí 149
 789 01 Zábřeh

Osobní schůzku je vhodné si nejprve předem telefonicky nebo emailem domluvit se SOCIÁLNÍMI PRACOVNICEMI, poté se Vám budou moci věnovat a zodpoví všechny Vaše případné dotazy.
04
Vaši žádost posoudíme do 2 měsíců od podání žádosti - po provedeném sociálním šetření - posouzení nepříznivé sociální situace žadatele v aktuálním místě pobytu.  V případě, že byla žádost neúplná a sociální pracovnice vyzývala žadatele k doložení nezbytných údajů k posouzení, začíná se lhůta pro posouzení počítat ode dne doložení potřebných údajů.
05
V případě volné kapacity Vás zkontaktuje sociální pracovnice a dohodne s Vámi podmínky přijetí. Sociální pracovnice si s Vámi domluví schůzku a  budete-li souhlasit navštíví Vás v aktuálním místě Vašeho pobytu.  Při setkání budou dohodnuty všechny podrobnosti poskytování služby a očekávání žadatele od služby. Spolu se žadatelem se mohou jednání účastnit další osoby, které si žadatel určí.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí služby
Vyjádření ošetřujícího lékaře
Dotazník k bodovému hodnocení
Příloha k žádosti - Informace o zpracování osobních údajů - KISSOS

Kontaktní osoby

Vedoucí sociálně aktivizačního úseku
Renata Pěničková, DiS.
Sociální pracovnice
Bc. Petra Komárková, DiS.

Naše organizace nabízí i další službu:

top