Úhrady za ubytování a stravování jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.
Úhrada je placena za 30 kalendářních dnů.
Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu dle § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Součástí úhrady je dle § 73, odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
i celý příspěvek na péči.

Z uživatelova důchodu se hradí pouze částka na ubytování a stravu. Z příspěvku na péči se hradí veškerá péče, která je uživateli poskytována.

Uživatel by měl poskytovateli doložit výši svého příjmu, což je nezbytné pro stanovení úhrady za ubytování a stravu. Pokud příjem nedoloží, je povinen platit poskytovateli úhradu za ubytování a stravu v plné výši dle aktuálního ceníku.
 


Nový ceník platný od 1. 4. 2022

Ubytování a stravování

Dvoulůžkový pokoj

ubytování denní měsíční
2- lůžkový pokoj strava   205 Kč strava 6.150 Kč
ubytování 210 Kč ubytování 6.300 Kč
celkem 415 Kč celkem 12.450 Kč

Třílůžkový pokoj

ubytování denní měsíční
3- lůžkový pokoj strava 205 Kč strava 6.150 Kč
ubytování 205 Kč ubytování 6.150 Kč
celkem 410 Kč celkem 12.300 Kč

 

 

Fakultativní služby

Druh fakultativní služby

Výše (Kč)
Telefonní hovory z pevné linky

ve výši skutečných nákladů dle výpisu z ústředny

Kopírování a tisk černobíle, jednostranně 1 Kč
Kopírování a tisk černobíle, oboustranně 2 Kč
Tisk barevně, jednostranně 3 Kč
Tisk barevně, oboustranně 5 Kč
Laminování dokumentů 2 Kč
Přeprava uživatele vozidlem Domova Peugeot Traveller 27 Kč / 1 km
Škoda Fabia 9 Kč / 1 km
Škoda Octavia Scout 14 Kč / 1 km