Úhrady za ubytování a stravování jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. a také dle Usnesení Rady Olomouckého kraje, která stanovuje minimální výše úhrad za ubytování v pobytových sociálních službách.

Úhrada je placena za 30 kalendářních dnů.
Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu dle § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Součástí úhrady je dle § 73, odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
i celý příspěvek na péči.

Z uživatelova důchodu se hradí pouze částka na ubytování a stravu. Z příspěvku na péči se hradí veškerá péče, která je uživateli poskytována.

Uživatel by měl poskytovateli doložit výši svého příjmu, což je potřeba pro stanovení úhrady za ubytování a stravu. Pokud příjem nedoloží, je povinen platit poskytovateli úhradu za ubytování a stravu v plné výši dle aktuálního ceníku.
 


Nový ceník platný od 1.3.2024

Ubytování a stravování

Dvoulůžkový pokoj

ubytování denní měsíční
2- lůžkový pokoj strava   255 Kč strava 7.650  Kč
ubytování 275 Kč ubytování 8.250 Kč
celkem 530Kč celkem 15.900 Kč

Třílůžkový pokoj

ubytování denní měsíční
3- lůžkový pokoj strava 255 Kč strava 7.650 Kč
ubytování 265 Kč ubytování 7.950 Kč
celkem 520 Kč celkem 15.600 Kč

 

 

Fakultativní služby

Druh fakultativní služby

Cena
Telefonní hovory z pevné linky

ve výši skutečných nákladů dle výpisu z ústředny

Kopírování a tisk černobíle, jednostranně
Kopírování a tisk černobíle, oboustranně
1 Kč
2 Kč
Tisk barevně, jednostranně
Tisk barevně, oboustranně
3 Kč
5 Kč
Laminování dokumentů 2 Kč/1 list
Přeprava uživatele vozidlem Domova Peugeot Traveller 26 Kč / 1 km
Škoda Octavia 17 Kč / 1 km
Nákup fakultativně - náměstí Štíty
Nákup fakultativně - Hruška, Pošta
20 Kč
10 Kč
   

 


 

top