Poslání

Posláním našeho Domova je poskytování podpory a pomoci seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemohou již zůstat ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny či jiných sociálních služeb. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb.

Ubytování

Domov Štíty poskytuje ubytování 53 uživatelům. Součástí pokojů je sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny lůžkem s úložným prostorem nebo polohovatelným lůžkem s ovládáním, nočním stolkem, lampičkou, policí, šatní skříní opatřenou trezorem pro úschovu cenných věcí, stolem a dvěma židlemi. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektřinu, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Uživatel má možnost si dovybavit pokoj vlastními drobnými předměty a elektronikou.

Stravování

Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 vedlejších jídel (přesnídávka, svačina), v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatelů. Strava je připravována ve vlastní kuchyni a podávána v jídelně či přímo na pokoji za pomoci ošetřovatelského personálu. Uživatelé mají možnost si vybrat ze dvou obědových menu od pondělí do pátku a ze dvou menu večeří po celý týden.

Péče

Domov zajišťuje v průběhu dne i noci pro všechny své uživatele ošetřovatelskou péči prováděnou pracovníky přímé péče. Zdravotní péče je poskytována nepřetržitě kvalifikovaným personálem. Zdravotní personál využívá specializované zdravotnické pomůcky. Zdravotnickou odbornou péči poskytuje praktický lékař pro dospělé, který ordinuje v Domově 1x týdně a k akutním stavům dochází dle potřeby.

Naše cíle

 • Individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby a přání, přiblížit se co nejvíce běžnému způsobu životu
 • 1x ročně uskutečnit společnou akci na podporu přirozených sociálních vztahů uživatelů s jejich blízkými
 • Po celý rok zajistit nabídku trávení volné času v Domově i mimo něj (výlety, kulturní a společenské akce)
 • Podporovat aktivní zapojení uživatelů na pravidelných setkáních Výboru obyvatel – setkání probíhá každý měsíc
 • 2x ročně uskutečnit mezigenerační setkání seniorů a dětí ze základních škol (Zábřeh, Štíty)
 • Zkvalitňovat službu podle nových metod a poznatků (vzdělávání zaměstnanců)
 • Podpora v oblasti sebepéče (strava, oblékání, hygiena) udržet stávající schopnosti a dovednosti u 50% uživatelů

Zásady poskytování služby

 • Respektování individuálních potřeb uživatele
 • Důstojnost uživatele, důvěra a diskrétnost
 • Posilování samostatnosti
 • Otevřené komunikace a spolupráce
 • Možnost uživatelovy volby
 • Přizpůsobení se vůli uživatele

Stáhněte si:

Veřejný závazek

Naše organizace nabízí i další službu

top