Domov Štíty vznikl v roce 1999 odloučením od Domova důchodců Šumperk, jehož organickou součástí byl po dobu tří let.
Rekonstrukcemi v letech 1999 (střecha) a 2000 (komplexní stavební rekonstrukce a modernizace) nabyl Domov současné podoby s kapacitou 53 uživatelů. 


 
top