Změna výše úhrad od 1.3.2024

14. 02. 2024
Na základě novelizace úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. a dle usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/100/34/2024 ze dne 22.1.2024 dochází od 1.3.2024 ke zvýšení úhrad za ubytování a stravu.
 
Dvoulůžkový pokoj
strava/den 255 Kč strava/měsíc 7.650 Kč
ubytování/den 275 Kč ubytování/měsíc 8.250 Kč
Celkem/den 530 Kč Celkem/měsíc 15.900 Kč
 
Třílůžkový pokoj
strava/den 255 Kč strava/měsíc 7.650 Kč
ubytování/den 265 Kč ubytování/měsíc 7.950 Kč
Celkem/den 520 Kč Celkem/měsíc 15.600 Kč

Stále platí ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy klientům musí po zaplacení úhrady za ubytování a za stravu za kalendářní měsíc zůstat minimálně 15 % z jejich měsíčního příjmu. Pokud by jim po zaplacení uvedených úhrad nezůstala částka ve výši alespoň 15 % z měsíčního příjmu a svůj příjem doloží, částky úhrad se sníží.
top