Odpoledne s pohybem Šumperk

07. 09. 2023
Letošní léto bylo ve znamení sportovních soutěží. Kromě dvou již dříve zmíněných akcí (Sportovní hry pro seniory Pontis Šumperk a Petanque Olomouc) jsme se s našimi klienty zúčastnili i akce Odpoledne s pohybem, pořádané Sociálními službami pro seniory Šumperk (a následně jsme se ještě zúčastnili i Zábřežského sedmiboje).
Dnešní akce proběhla v zahradě Domova pro seniory v Šumperku, zúčastnilo se jí celkem 9 soutěžních družstev, které měřily své síly v 8 disciplínách. A našemu štíteckému pětičlennému týmu se tentokrát podařilo vybojovat krásné druhé místo. A navíc jedna naše klientka získala nejvyšší počet bodů ze všech zúčastněných soutěžících. Našemu družstvu tedy patří velká gratulace a Sociálním službách pro seniory Šumperk velký dík za perfektní zorganizování celé akce.
top