Po delší přestávce jsme obnovili muzikoterapie s Bobinou, setkávat se budeme pravidelně každý druhý čtvrtek. Všichni uživatelé se na muzikoterapii už moc těšili.
top