Popeleční středa

22. 02. 2023
V Domově je každý měsíc sloužena mše svatá a v únoru vyšla mše svatá přímo na Popeleční středu, našim uživatelům tedy kněz při mši uděloval popelec.
 
"Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris."
(Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.)
top