Úhrady za pobyt a stravování jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada je placena za 30 kalendářních dnů.

Ceník je platný od 1.3.2024
 

​Domov se zvláštním režimem Jedlí

POKOJE jednolůžkový/dvoulůžkový se stravou

 

denní

měsíční

jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj

strava 

255 Kč

strava

7 650 Kč

ubytování

305 Kč

ubytování

9 150 Kč

celkem

560 Kč

celkem

      16 800 Kč

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb musí uživateli zůstat 15 % jeho příjmu  dle § 73, odst.3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí úhrady za pobyt a stravu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, i přiznaná výše příspěvku na péči.
 

Ceník fakultativních služeb 

Druh fakultativní služby Výše (Kč)
Telefonní hovory z pevné linky ve výši skutečných nákladů dle výpisu z ústředny  
Přeprava uživatele vozidlem Domova Peugeot Traveller 27 Kč / 1 km
Škoda Fabia 9 Kč / 1 km
Škoda Octavia Scout 14 Kč / 1 km


 

 

 

top