Úhrady za pobyt a stravování jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Úhrada je placena za 30 kalendářních dnů.

Ceník je platný od 1.4.2022

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb musí klientovi zůstat 15 % příjmu  dle § 73, odst.3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí úhrady za pobyt a stravu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, i přiznaná výše příspěvku na péči.

 

Dvoulůžkový a třílůžkový pokoj - Domov se zvláštním režimem Jedlí

 

denní

měsíční

dvoulůžkový a třílůžkový pokoj

strava 

205 Kč

strava

6 150 Kč

ubytování

250 Kč

ubytování

7 500 Kč

celkem

455 Kč

celkem

      13 650 Kč

Fakultativní služby

Druh fakultativní služby Výše (Kč)
Telefonní hovory z pevné linky ve výši skutečných nákladů dle výpisu z ústředny  
Přeprava uživatele vozidlem Domova Peugeot Traveller 27 Kč / 1 km
Škoda Fabia 9 Kč / 1 km
Škoda Octavia Scout 14 Kč / 1 km