Úhrady za pobyt a stravování jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Úhrada je placena za 30 kalendářních dnů.

Ceník je platný od 1.1.2020

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb musí klientovi zůstat 15 % příjmu  dle § 73, odst.3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí úhrady za pobyt a stravu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, i přiznaná výše příspěvku na péči.

 

Dvoulůžkový pokoj s normální stravou nebo šetřící dietou

 

denní

měsíční

2- lůžkový pokoj

strava normal

160 Kč

strava

4 800 Kč

ubytování

200 Kč

ubytování

6 000 Kč

celkem

360 Kč

celkem

      10 800 Kč

 

Třílůžkový pokoj s normální stravou nebo šetřící dietou

 

denní

měsíční

3- lůžkový pokoj

strava

normal

160 Kč

strava

4 800 Kč

ubytování

190 Kč

ubytování

5 700 Kč

celkem

350 Kč

celkem

      10 500 Kč


 


 

Dvoulůžkový pokoj se stravou  diabetickou

 

denní

měsíční

2- lůžkový pokoj

strava

DIABETICKÁ

170 Kč

strava

5 100 Kč

ubytování

200 Kč

ubytování

6 000 Kč

celkem

370 Kč

celkem

     11 100 Kč

 

 

Třílůžkový pokoj se stravou diabetickou

 

denní

měsíční

3- lůžkový pokoj

strava

DIABETICKÁ

170 Kč

strava

5 100 Kč

ubytování

190 Kč

ubytování

5 700 Kč

celkem

360 Kč

celkem

      10 800 Kč