Domov Jedlí je služba domova se zvláštním režimem poskytující pobytovou službu lidem, kteří dosáhli 50 let věku a mají diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu. Poskytovatelem služby je příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Jedlí se nachází na západním okraji Olomouckého kraje, leží v podhůří Jeseníků, asi 10 km od Zábřehu na Moravě.

Poslání

Naším posláním je podpora fyzické a psychické soběstačnosti osob s Alzheimerovou chorobou po co nejdelší dobu. Péči zajišťujeme multidisciplinárním týmem (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) s důrazem na individuální potřeby uživatelů. Samozřejmostí je důstojné prostředí a zacházení.

Naše služba je koncipována tak, aby zachovávala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života.

Ubytování

Poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových pokojích a 1 jednolůžkovém pokoji 45 uživatelům. Součástí pokojů je sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny: dřevěným nábytkem, lůžky s ovládáním a požárním signalizačním zařízením. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Uživatel má možnost doplnit si vybavení pokoje vlastními drobnými předměty a elektronikou.

Stravování

Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel /snídaně, oběd, večeře/ a 2 vedlejších jídel /dopolední a odpolední svačina/, v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatelů. Strava je připravována ve vlastní kuchyni a podávána v jídelně, či přímo na pokoji za pomoci ošetřovatelského personálu.

Péče

Domov zajišťuje v průběhu dne i noci pro všechny své uživatele ošetřovatelskou péči prováděnou pracovníky přímé péče. Zdravotní péče je poskytována nepřetržitě kvalifikovaným personálem. Zdravotní personál využívá specializované zdravotnické pomůcky. Zdravotnickou odbornou péči poskytuje praktický lékař pro dospělé, který ordinuje v domově 1x za 14 dní a k akutním stavům dochází dle potřeby a dále dochází odborný lékař - psychiatr, a to 1 x za měsíc. 

Naše cíle

 • podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami
 • zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků. Revidovat stávající metodiky.
 • vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času a rozšířit nabídku zájmových činností
 • podporovat stávající soběstačnost uživatelů
 • zvýšit informovanost o námi poskytnuté službě
 • spolupracovat s dobrovolníky

Zásady

 • Individuální přístup
Empatickým přístupem se snažíme vyjít vstříc individuálním potřebám uživatelů. Ve středu zájmu je vždy uživatel, služba je přizpůsobena jeho přáním a potřebám.
 
 • Sdílení informací
Základem poskytované služby je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce.
 
 • Respekt a důstojnost uživatelů
Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera, vytváříme vhodné prostředí a podmínky pro důstojný život.
 
 • Zásada flexibility
Služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků.
 
 • Možnost volby
Zachováváme vůli a možnost rozhodování uživatelů, právo vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti.

Stáhněte si:

Veřejný závazek
top