V domově se zvláštním režimem poskytujeme uživatelům tyto služby:
 

Ubytování

Celková kapacita domova je 45 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové, pouze 1 je jednolůžkový. 

Součástí pokojů je sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny dřevěným nábytkem, lůžky s elektrickým nebo mechanickým ovládáním a požárním signalizačním zařízením.

Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.
Uživatel má možnost doplnit si vybavení pokoje vlastními drobnými předměty a elektronikou.

Stravování

Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 vedlejších jídel (dopolední a odpolední svačina), v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatelů. Strava je připravována ve vlastní kuchyni a podávána v jídelně, či přímo na pokoji za pomoci ošetřovatelského personálu.

Péče

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Zdravotní personál využívá speciální zdravotní pomůcky, včetně zvedacího zařízení pro přesun imobilních uživatelů. Zdravotnickou odbornou péči poskytuje praktický lékař pro dospělé, který ordinuje v domově 1x za 14 dní a k akutním stavům dochází dle potřeby a dále dochází odborný lékař - psychiatr, a to 1 x za měsíc.  Pro specializovaná vyšetření a ošetření jsou uživatelům zprostředkována příslušná zdravotnická zařízení.

Kulturní akce, aktivizace a terapie, volný čas

Vytváříme podmínky pro aktivní prožívání volného času. Uživatelé se mohou účastnit na základě svého zájmu různých individuálních a společných aktivit - posezení v "obývacím pokojíku" tzv."reminiscenci"(vzpomínání např. nad dobovými fotografiemi), pečení moučníků nejen pro oslavence na denní místnosti, kulturní vystoupení, bohoslužby, promítání filmů, výlety do blízkého okolí, dále canisterapie, felinoterapie, zooterapie (uživatelé mohou pečovat o domovské andulky či králíka), muzikoterapie a výroba drobných předmětů z keramické dílny. Od jara do podzimu využíváme zahradu s altánem, posezení pod pergolou u domova s výhledem na kostel a krajinu. Zahrada je také využívána i pro aktivní činnost - práce na vyvýšeném záhonu, vysazování květin, práce s bylinkami.
 
top