Děkujeme za finanční podporu na základě darovací smlouvy těmto dárcům – fyzickým osobám a subjektům:
 
Za rok 2020
 
- panu Josefu Žerníčkovi ze Štítů
- panu Milanu Kuncířovi ze Zdibů
- organizaci ZK ŽERNÍČEK KOVOVÝROBA s. r. o., Štíty
 
top