Doporučení pro návštěvy

14. 12. 2023

Vážení příbuzní, vzhledem k velkému nárůstu respiračních onemocnění vás žádáme o dodržování základních opatření, jenž mají za cíl ochránit naše uživatele, vaše blízké.

Pokud se necítíte zcela zdraví, prosím odložte svou návštěvu.

Děkujeme za respektování našeho doporučení a pomoc při ochraně zdraví uživatelů našich služeb i zaměstnanců.

 

top