Dne 7.9. a 13.9.2021 proběhl v Domově vzdělávací program s názvem: "OCHRANA PRÁV A STŘETY ZÁJMŮ", kterého se zúčastnili pracovníci napříč všemi úseky Domova. 
Obsahem vzdělávacího programu bylo:
- definice základních pojmů, smyslu, cílů v oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb a střetů zájmů,
- vysvětlení pojmu lidská důstojnost, naplňování a ochrana tohoto práva,
- vysvětlení základních právních norem v oblasti ochrany práv uživatelů a střetů zájmů, použití těchto právních norem v praxi sociálních služeb,
- naplňování standardů kvality sociálních služeb v oblasti ochrany práv a střetů zájmů.
top