Den otevřených dveří v Domově se zvl.režimem Jedlí

05. 10. 2023
Dne 5.10.2023 v Domově se zvl.režimem probíhal Den otevřených dveří od 9 do 16 hodin. 

Od 12.30 do 14.30hodin nás v Domově v Jedlí navštívily studentky třídy 3.V střední sociální školy v Zábřehu v doprovodu vyučující p.Mgr. Staňkové, tak jako i minulý rok.
Kromě informací o poskytování pobytové sociální služby si měly možnost prohlídnout společné prostory a vyzkoušet si manipulaci se stropním a mobilním zvedacím zařízením samy na sobě navzájem za asistence našich 2 aktivizačních pracovnic.
Dále studentkám, paní Pecháčková - koordinátorka dobrovolníků z Charity Zábřeh, osvětlila jak probíhá nábor dobrovolníků a poskytla vyčerpávající informace pro rozhodnutí se, zda se stát dobrovolníkem. Dokonce pro zpestření pozvala mladou dobrovolnici  studentku Karlovy Univerzity v Praze, která se podělila o své zkušenosti.

 
top