Prezentace Domova na Veletrhu sociálních služeb v Šumperku

13. 09. 2022
Veletrh sociálních služeb proběhl v úterý 13. 09. 2022 na Hlavní třídě v Šumperku. Celkem bylo na Veletrhu představeno 50 sociálních služeb a přibližně 25 poskytovatelů sociálních služeb. Mezi nimi i 2 služby příspěvkové organizace Olomouckého kraje - Domov Štíty-Jedlí.
Naše služby byly prezentovány vedoucími sociálně-aktivizačního úseku a sociálními pracovnicemi.
Zázemí jsme měly společné se službou: Domov pro seniory s výbornou kávou a koláčky, které byly určeny pro návštěvníky našeho stánku. Koláčky napekly naše paní kuchařky z obou sociálních služeb. Takto pečou výborné koláčky, ale i koláče či lívany nebo buchty taktéž pro naše uživatele. Tímto jim děkujeme.
Naším úkolem bylo prezentovat naše služby, předat informační leták, žádost. Pomocí počítače dát nahlédnout do služby tzv. "Virtuální prohlídkou". Ulehčit potencionálním zájemcům přiblížení se službě, poznat pracovníky, kteří se se zájemcem potkají jako první a předají potřebné informace.
Veletrh sociálních služeb považujeme za zdařilý. Přispělo k tomu nejen podzimní počasí, které se právě ten den umoudřilo, ale i pohodová atmosféra ze strany organizátorů, pracovníků prezentujících sociální služby a hlavně  návštěvníků.
top